Életrajz

1955. december 3-án születtem Nádudvaron. A hajdúszoboszlói Hőgyes Endre Gimnáziumban érettségiztem, majd édesapám műhelyében kezdtem el dolgozni.

1977-ben elnyertem a „Szakma kiváló művelője” címet.

1979-ben a nyíregyházi Országos Népművészeti Pályázaton ezüst plakettet kaptam.

Ugyanezen évben NIT nívódíjat kaptam. Elvégeztem a négy éves Népművészeti Akadémiát.

1980-ban magántanulóként szakmunkásvizsgát tettem Pécsett.

1981-ben megkaptam a megtisztelő népi iparművész címet.

1986 végéig a Népművészeti és Háziipari Szövetkezetnek voltam a tagja, azóta önálló népművészként tevékenykedem.

A Gerencsér Sebestyén Országos Fazekas Pályázaton 1993-ban különdíjat kaptam.

1999-ben a BAZ megyei Fony községben önálló, állandó kiállításom nyílt.

A VIII. országos Fazekas Triennálén 2000-ben az Országos Népművészeti és Háziipari Szövetség különdíját érdemeltem ki munkáimmal.

Hét évig vezettem a Hajdú-Bihar megyei Népművészek Egyesületének fazekas szekcióját, majd a 2000 őszén átadott fazekas műhely szakmai vezetője lettem.

Egy évig a fenti egyesület megbízott, majd 2001 februárjától választott elnökeként tevékenykedtem 2010 márciusáig.

2001 decembere óta a NESZ Elnöksége Szakmai Tanácsadó Testületének tagja, 2002-től az  Országos Fazekas Szakmai Bizottság elnöke, 2004- től pedig az Országos Zsűri Bizottság tagja is vagyok.

Az ország valamennyi tájegységén volt kiállításom. Ausztriában, Dániában, Japánban, Olasz-Francia-Német- és Lengyelországban is bemutatkoztam munkáimmal. Bronzkori edényekről készült másolataim, melyek a magyarországi bronzkori kultúrát reprezentálták, bejárták Nyugat-Európa országait. 2002-ben az olaszországi Terranoban és környékén mutatkoztam be kiállítás keretében munkáimmal.

Nádudvaron többször vezettem fazekas tábort.

Aktívan vettem és veszek részt a debreceni Nemzetközi Fazekas Fesztivál létrejöttében és lebonyolításában.

A magyarszombatfai és zalaegeerszegi fazekas napokon előadással, kiállítással és zsűrizéssel rendszeresen részt veszek.

2003-ban a debreceni nemzetközi Fazekas Fesztivál pályázatán III. díjat nyertem, majd júliusban a késmárki ELRO fesztiválon mutattam be a nádudvari fekete kerámiát.

A IX. Alföldi Fazekas Triennálén 2003-ben a helyi, jellegzetes fekete kerámia klasszikus megújításáért és míves kivitelezéséért II. díjat kaptam.

2004-ben az „Észak-alföldi Régió ajánlásával”, 2005 –ben „Hajdú-Bihar megye Kitüntetett Minőségi Terméke”címet érdemeltem ki munkáimmal.

2003-ban népi játszóházi foglalkozásvezetői vizsgát tettem, majd 2005-ben népijáték és kismesterségek oktatója képesítést szereztem.

Településünk lengyelországi testvérvárosa, Urzedow 2006-ban díszpolgári címet adományozott a két város fazekas hagyományainak ápolásáért, a testvérvárosi kapcsolat létrejöttéért végzett munkámért.

2007-ben az V. Fazekas Fesztivál pályázatán Debrecenben különdíjat kaptam.

Szintén ebben az évben a NESZ Hajdú-Bihar megyei Szervezetének tagsága díjjal ismerte el a közösségért végzett tevékenységemet.     

2008-ben a népművészetért végzett eddigi tevékenységemért Király Zsiga díjjal tüntettek ki.

Szintén 2008-ban a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesültem szakmai és a közéletben végzett munkámért.

2009-ben a debreceni VI. Nemzetközi Fazekas Fesztivál pályázatán III. díjas lettem.

2010. decemberében a finnországi Jyveskylaeben csoportos kiállításon vettem részt, valamint korongozási bemutatót tartottam.

2010. szeptembere óta a Népi Kismesterségek és Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájának vagyok fazekas szakoktatója és igyekszem tanulóimat nem csak a fazekassággal, hanem a magyar népművészettel is megismertetni.

2011-ben munkáimmal elnyertem a Magyar Kézműves Remek megtisztelő címet.

Fő célkitűzésem, hogy a családom és a nádudvari feketekerámia hagyományait megőrizve –ahhoz egyéniségemből hozzátéve- tovább adjam az utódoknak, a jövő generációjának. (Szűkebb családunkban ez talán már sikerült is, mert fiunk és menyünk is végzett fazekas.)

Tizenhat éven keresztül önkormányzati képviselőként tevékenykedtem több bizottság tagjaként, majd az egészségügyi és szociális és idegenforgalmi bizottságok elnökeként. Jelenleg a Hortobágyi Leader Közösség munkájában veszek részt alelnökként, és a Nádudvar Turizmusáért Egyesületben főleg a pásztornapok szervezésében munkálkodom. Változatlanul figyelemmel kísérem és ápolom a lengyel testvérvárosi kapcsolatunkat és segítem a városnap rendezvényeinek lebonyolítását.

Nádudvar Város Önkormányzata 2011-ben Pro Urbe díjjal ismerte el eddigi szakmai és közéleti tevékenységemet.

2012-ben a XII. Alföldi Fazekas Triennálén III.díjban részesültem.

A 2013-as év új kihívást hozott, hiszen több alkalommal a Fazekas dinasztia tagjaként –a jelenleg alkotó családtagok közös kiállításán – mutattam be munkáimat.

2014-ben a VIII. Nemzetközi Fazekasfesztiválon Debrecenben a Fazekas család tagjaként I. díjat kaptam, szintén ez évben a XIX. Országos Fazekaspályázaton Körmenden II. díjban részesültem. Különdíjként ugyanitt a következő évre önálló kiállítási lehetőséget kaptam.

Fivéreimmel augusztusban a hajdúböszörményi Silye Gábor Művelődési Központban közös kiállításon mutatkoztunk be.

A körmendi különdíj egy önálló kiállítás megszervezésére szólt 2015 folyamán a Batthyány kastély galériájában, melynek júniusban tettem eleget.

Ezen év szeptemberében szakoktató kollégáimmal közös tárlaton mutatkoztunk be Budapesten.

Hatvanadik születésnapom alkalmából jelent meg az Apai örökség FF 60 című album, melyet Nádudvaron a szeptemberi városnapon mutattunk be. októberben Berettyóújfaluban a művelődési központban is sor került erre.

2015 novemberében Nádudvaron a „Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője” Alapítvány szervezésében jubileumi kiállításon mutatkoztam be.

2016 januárjában a magyar kultúra napján Nagyvárad történelmi városrészében, a kanonok soron nyílt kiállításom.

2016-ban a IX. Nemzetközi Fazekasfesztiválon, Debrecenben a Kézműves Alapítvány díját kaptam.

Ezen év augusztus 20-án megkaptam a megtisztelő Népművészet Mestere címet.

Augusztus 26-án a Pesti Vigadóban iskolánk mesterei és tanítványai közösen állítottak ki a másik három magyarországi hasonló jellegű intézménnyel.

2017-ben Körmenden a XX. Fazekaspályázaton III. díjat kaptam.

2018-ban a X. Nemzetközi Fazekas Fesztiválon Debrecenben, majd Mezőtúron a XIV. Fazekas Triennálén egyaránt különdíjat kaptam. Részt vehettem a Műcsarnokban a Népművészeti Nemzeti Szalon Kéz IMű IRemek elnevezésű kiállításán.

2019-ben édesapám születésének 100., halálának 20. évfordulója tiszteletére rendezett emlékkiállításon a Fazekas család alkotó tagjaival  mutatkoztunk be.

Hat éve vezetem a válaszúti Kallós Zoltán Alapítvány családos, két éve az MMA nádudvari táborának fazekas műhelyét. Negyedik alkalommal viszem diákjaimat egyhetes tanulmányútra Magyarszombatfára, de Szatmárba és Nagybányára is rendszeresen járunk tanulni.

2018-ben a Károli Gáspár Egyetemen szakbizottsági vizsgaelnök minősítést szereztem.

2019-ben a MMA köztestület nem akadémikus tagja lettem. Nagy megtiszteltetés érte ebben az évben a Fazekas dinasztia hét alkotó tagját: magyar népművészet és közművelődés kategóriában Prima díjat kaptunk.

Feleségem és két egyetemet végzett gyermekünk is figyelemmel kíséri, és tevőlegesen segíti munkámat. Fiunk sem maradt hűtlen a szakmához, búboskemence építőként a Népművészet Ifjú Mestere címmel rendelkezik.

Szakmai és közéleti tevékenységem mellett egyre több időt töltök boldog nagyapaként unokáimmal, Gergővel és Enikővel.